Velkommen til Gauldal

I Sør-Trøndelag ligger det en liten perle  av et tettsted; Gauldal. I 1964 ble kommunene Støren, Singsås, Soknedal og Budal sammenslått til kommunen Midtre Gauldal. Midtre Gauldal kommune ligger ca 45 minutter fra Trondheim og er lett tilgjengelig via Dovre- og Rørosbanen.

Midtre Gauldal er en landbrukskommune med store naturarealer som inviterer til vakre naturopplevelser. Kommunen markedsfører seg som en kommune for opplevelser og da spesielt laksefiske. Gaula er nemlig en av landets beste lakseelver og er godt etablert som fiskested.

Gaula natursenter

Er du ute etter naturopplevelser i Gauldal er Gaula Natursenter et godt sted å starte. Her finner du et turistkontor som kan hjelpe deg å planlegge ditt besøk til Gauldal. Du får informasjon om transport, aktiviteter og overnatting. Foruten dette finner du også informasjon om laksefangsten i Gaula og oppdaterte værmeldinger. De har også et kamera i Gaula så du kan se laksen i sitt rette element.

Ønsker du å booke fisketurer, jakt og overnatting i Gauldal området, kan dette også gjøres på Gaula Natursenter. Natursenteret selger også fiskekort og fiskeutstyr. Selvfølgelig får du kjøpt souvenirer og husflidsting som du kan ta med deg hjem som et minne.

Forollhogna nasjonalpark

Denne nasjonalparken utgjør 1062 km2 av 1514 km2 av totalt vernet areal i Forollhogna. Området ligger vest på Rørosvidda og er et omtrent uberørt fjellområde med et rikt dyre- og planteliv. I selve parken er det anbefalt å bruke lokale fjellførere og det arrangeres mange turer og aktiviteter for turister hele året. Selve området er omgitt av flere setergrender som fremdeles er aktive, deriblant Budalen, Dalsbygda og Vingelen. Det er også gjennom disse du finner hovedinnfallsportene til nasjonalparken.

Ønsker du derimot å ta turen til Nasjonalparken på egenhånd er det viktig at du setter deg inn i Nasjonalparken og dens merkede ruter. Det er også en fordel å ha god innsikt i allemannsretten som i praksis gir alle mulighet til å ferdes fritt i utmark som for eksempel nasjonalparkene våre, så lenge man tar hensyn til plante og dyrelivet. Det finnes også overnattingsmuligheter i åpne og lukka buer.

I nasjonalparkene kan du:

• ferdes fritt til fots og på ski, raste og telte
• plukke bær og sopp til eget bruk
• fiske og jakte etter gjeldende regler for området - husk å løse jaktkort og fiskekort

Det er ikke tillatt å:

• skade planter eller forstyrre dyr unødig - vær særlig oppmerksom i yngle- og hekketida
• ferdes med motorisert kjøretøy
• felle trær og tørre stammer eller bryte kvister
• bryte løs stein, mineraler og fossiler ved hjelp av verktøy
• bruke levende fisk som agn, eller flytte fisk fra et vassdrag til et annet
• tenne bål i eller nær skogsmark i tida 15.4. til 15.9. - vær ellers varsom med bruk av ild, fjern alle spor etter ildstedet eller benytt etablerte bålplasser
• forurense og forsøple - ta alt avfall med deg!

Husk at du er gjest i naturen - la naturens mangfold gå i arv! Bruk terreng og vindretning for å holde avstand til villreinen, ettersom de vil lukte deg på lang avstand og flykter. Ikke rør eller fotografer forlatte fugle- og dyreunger. Finner du døde dyr, ta kontakt med politi.